piektdiena, 2011. gada 30. septembris

Lai ierosinātu izmaiņas, papildinājumus vai korekcijas te publicētajos blogos, lūgums kontaktēties pa e-pastu:
macibas@gmail.com

Lai ierosinātu izmaiņas, papildinājumus vai korekcijas te publicētajos blogos, lūgums kontaktēties pa e-pastu : macibas@gmail.com