piektdiena, 2011. gada 30. septembris

Lai ierosinātu izmaiņas, papildinājumus vai korekcijas te publicētajos blogos, lūgums kontaktēties pa e-pastu:
macibas@gmail.com

trešdiena, 2011. gada 26. janvāris

Abika Kristīne
Adamaite Diāna
Afanasjeva Anna 
Ameļkovičs Andrejs 
Amoliņa Evija
Audere Agija 
Avotiņa Ilze 
Avotiņa Katrīna 
Avotiņa Kristīne Luīze 
Baklāne Anna
Balode-Bandeniece Zane
Bērziņš Artūrs
Biele Auce
Bikše Laima
Bīrmane Flēra 
Blunavs Jānis
Blūma Ieva
Bondare Ieva
Brasliņš Ansis
Brasliņš Normunds 
Brekte Kristiāns 
Brekte Patrīcija 
Briķe Jana
Bukovska Eleonora
Celmiņa Inta
Dagnija Daina
Daugule Sigita
Dukāts Jānis
Eglītis Andris 
Filipsons Gustavs
Folks Edgars
Freidenfelde Evija
Gaile Barbara 
Gaile Dace
Gaile Katrīna
Gross Rolands
Ģelzis Kristaps
Heinrihsone Anna 
Heinrihsone Helēna 
Heinrihsons Ivars
Heinrihsons Vilnis 
Iltnere Ieva
Iltnere Zane
Ivanovs Ritums 
Ivdra Antra
Janulis Jānis
Jaunberga Ilze
Jākobsons Atis
Jeršova Natālija
Jurjāne Aija
Jurjāns Juris
Kadaka Ingrīda
Kaulača Vineta 
Keire Kristīne 
Kelle Laila
Krivenkova Tatjana
Krūze Daiga
Kūlmane Evija
Kvitka Kristīne
Ķešāne Velta
Laicāne Anna
Lakše Vladislavs
Lapiņa Dace
Lazdiņa Līga
Lāce Anda 
Lielā Dace 
Linarte Silva
Maurīte Ieva
Mediņa Alise
Medvedeva Neonilla
Melbārzde Elizabete 
Meldere Anita
Meldere Inga
Merca Vita
Mežsarga Ilze
Miezīte Ieva
Muižniece Sandra
Muižnieks Ģirts  
Naumovs Aleksejs
Okonova Treice Gita 
Paeglīte Dace
Perskis Kaspars 
Pērkone Daina
Pētersone Ieva 
Poplavska Sandra
Postaža Lilita
Priedīte Iveta
Puntule Laima
Purcens Jānis
Raistere Laura
Rozentāle Īra
Rungenfelde Karīna
Rusmanis Ronalds 
Rutkovskis Mārtiņš
Sileviča Sandra
Siliņa Inese 
Siliņš Kārlis
Šarkovska Magone  
Tolpežņikova Laura
Toropins Juris
Utāns Juris 
Ūlande Liene
Vegere Baiba
Veita-Breidaka Ieva
Vinkelmane Aija
Virtmanis Reinis
Vītoliņš Andris 
Vītols Kārlis 
Vorkale Irina
Zaķis Guntars
Zariņa Aija
Zariņa Solvita
Zariņš Kaspars 
Zariņš Kristaps 
Zālītis Kalvis
Ziediņš Visvaldis 
Zitmanis Otto 
Zunde Elīna
Zuters KalvisLai ierosinātu izmaiņas, papildinājumus vai korekcijas te publicētajos blogos, lūgums kontaktēties pa e-pastu : macibas@gmail.com