Lai ierosinātu izmaiņas, papildinājumus vai korekcijas te publicētajos blogos, lūgums kontaktēties pa e-pastu:
macibas@gmail.com

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru